คำกล่าวท่านอธิการบดี : เนื่องในวาระมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมครบรอบ 79 ปี และเปิดช่อง NPRU Live Channel

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558  

NPRU