• 1ความภาคภูมิใจของพยาบาลแห่งพระราชา (ราชภัฏนครปฐม) .... จิตอาสา...พยาบาลฉุกเฉิน…..
 • 1รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
 • 1นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ สร้างชื่อคว้ารางวัลชนะเลิศ และ รางวัลชมเชย ประกวดมารยาทไทย
 • 1อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ฯ รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่นระดับชาติ ครั้งที่ 10
 • 1นศ.โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ฯ รางวัลชนะเลิศ A&D Young Ambassadors 2014
 • 1นักศึกษาโปรแกรมวิชาดนตรี รับรางวัลชนะเลิศจากวงคาราบาว
 • 1นักศึกษาโปรแกรมวิชาดนตรี รับรางวัลชนะเลิศการประกวดวงดนตรี งานเกษตรกำแพงแสน ปี 2556
 • 1นักศึกษาโปรแกรมวิชาดนตรี รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดดนตรีสากล งานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2556
 • 1นศ.โปรแกรมวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม คว้า 2 รางวัล แข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ชิงแชมป์ประเทศไทย
  และได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งต่อชิงแชมป์โลก กลางเดือนพฤศจิกายนนี้ ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย
 • 1ทีมนักศึกษาโปรแกรมวิชานิติศาสตร์ รับรางวัลชนะเลิศแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศ
N - Network and Communication การสร้างเครือข่ายการทำงานและการสื่อสารหลายรูปแบบ
P - Professional การทำงานแบบมืออาชีพ
R - Responsibility การทำงานด้วยความรับผิดชอบ
U - Unity การประสานสามัคคี