• 1ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษา น้อยทิม
  รับทุน Endeavour Executive Fellowship ประจาปี พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 2016) จากรัฐบาลออสเตรเลีย
 • 1นักศึกษาต้นแบบคณะวิทยาศาสตร์ฯ รับรางวัลชนะเลิศทูตวัฒนธรรมเครือข่าย 9 สถาบัน
 • 1ทีมนักกีฬา มรน. คว้า 8 เหรียญ กันเกราเกมส์ กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย คร้้งที่ 43
 • 1นศ.ออกแบบดิจิตอลอาร์ต มรน. รับรางวัลชมเชย ผลงานประกวด ฉลองครบรอบ 5 ปี “PTT COMIC CONTEST”
 • 1นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คว้า 2 รางวัล การแข่งขันคอมพิวเตอร์ระดับประเทศ
 • 1วงดนตรีลูกทุ่ง มรน. สุดเจ๋งคว้าอันดับ 3 ในการประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง โครงการ ดาวรุ่งลูกนเรศวร ครั้งที่ 7
 • 1นักศึกษานิติศาสตร์ รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 2 ตอบปัญหากฎหมาย รอบคัดเลือกระดับภูมิภาค
 • 1Center of Excellence in Glass Technology and Materials Science (CEGM) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  คว้ารางวัล Best innovation award และ รางวัลเกียรติยศเหรียญ silver medal
 • 1นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทั่วไป ได้รับรางวัลชมเชยแผนธุรกิจระดับประเทศ
 • 1นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบดิจิทัลอาร์ต ชนะเลิศ ภาพยนตร์สั้น เสริมสร้างค่านิยมหลัก 12 ประการ
N - Network and Communication การสร้างเครือข่ายการทำงานและการสื่อสารหลายรูปแบบ
P - Professional การทำงานแบบมืออาชีพ
R - Responsibility การทำงานด้วยความรับผิดชอบ
U - Unity การประสานสามัคคี