• 1Center of Excellence in Glass Technology and Materials Science (CEGM) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  คว้ารางวัล Best innovation award และ รางวัลเกียรติยศเหรียญ silver medal
 • 1นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทั่วไป ได้รับรางวัลชมเชยแผนธุรกิจระดับประเทศ
 • 1นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบดิจิทัลอาร์ต ชนะเลิศ ภาพยนตร์สั้น เสริมสร้างค่านิยมหลัก 12 ประการ
 • 1นายพงศกร ปิ่นแสง นศ.สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม รับรางวัลชนะเลิศ
  โครงการแข่งขันผสมเครื่องดื่ม ในรายการ Silpakorn Mixologist 2015 เมื่อวันที่ 15 มี.ค. 58 ณ ศูนย์การค้าหัวหินมาร์เก็ต จ.ประจวบฯ
 • 1ขอแสดงความยินดีกับรศ.พงษ์นาถ นาถวรานันท์ ได้รับรองศาสตราจารย์
 • 1นักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้รับรางวัลวิจัย "ระดับดีมาก" 3 รางวัล
 • 1นักศึกษาดนตรี วง Capo Band รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
  การประกวดวงดนตรีสากล (วงสตริง) งานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2557
 • 1ทัพนักกีฬาวอลเล่ย์บอล (ทีมหญิง) มรน. ได้รองชนะเลิศอันดับ 2
  ในศึก "ทรู" วอลเล่ย์บอลมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 2014 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 • 1นศ.สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 พัฒนาผ้าทอภูมิปัญญาไทยสู่สากล
 • 1นักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน รับทุนเศรษฐกิจพอเพียง รุ่น 4 ประจำปี 2557
N - Network and Communication การสร้างเครือข่ายการทำงานและการสื่อสารหลายรูปแบบ
P - Professional การทำงานแบบมืออาชีพ
R - Responsibility การทำงานด้วยความรับผิดชอบ
U - Unity การประสานสามัคคี