• 1นักศึกษาดนตรี วง Capo Band รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
  การประกวดวงดนตรีสากล (วงสตริง) งานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2557
 • 1ทัพนักกีฬาวอลเล่ย์บอล (ทีมหญิง) มรน. ได้รองชนะเลิศอันดับ 2
  ในศึก "ทรู" วอลเล่ย์บอลมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 2014 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 • 1นศ.สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 พัฒนาผ้าทอภูมิปัญญาไทยสู่สากล
 • 1นักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน รับทุนเศรษฐกิจพอเพียง รุ่น 4 ประจำปี 2557
 • 1นักศึกษาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ คว้า 3 รางวัล การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ระดับประเทศ
 • 1นศ.มรน. คว้าแชมป์ชนะเลิศระดับภูมิภาคกลาง จากการแข่งขันโอลิมปิคหุ่นยนต์ ประจำปี 2557
 • 1อาจารย์ มรน. คว้ารางวัลในการประกวดผลงานการพัฒนาภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมฯ 2 รางวัล
 • 1ความภาคภูมิใจของพยาบาลแห่งพระราชา (ราชภัฏนครปฐม) .... จิตอาสา...พยาบาลฉุกเฉิน…..
 • 1รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
 • 1นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ สร้างชื่อคว้ารางวัลชนะเลิศ และ รางวัลชมเชย ประกวดมารยาทไทย
N - Network and Communication การสร้างเครือข่ายการทำงานและการสื่อสารหลายรูปแบบ
P - Professional การทำงานแบบมืออาชีพ
R - Responsibility การทำงานด้วยความรับผิดชอบ
U - Unity การประสานสามัคคี