• 1นศ.สาขาวิชาออกแบบดิจิทัลอาร์ต รับรางวัลชนะเลิศการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์
  ในงานมหกรรมวิถีถิ่น วิถีไทย ภาคกลาง และภาคตะวันออก
 • 1อธิการบดี มรน. แสดงความชื่นชมและยินดีกับ นางสาวสุภาพร มนคล้ำ บุคลากรงานพัสดุ
  ได้รับรางวัลชมเชย จากการนำเสนอผลงานแบบบรรยาย กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • 1นักศึกษานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม คว้ารางวัลรองชนะเลิศ และรางวัลชมเชย
  ประกวดภาพยนตร์สั้น โครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ปีที่ 6
 • 1นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา มรน. ผ่านเข้ารอบ 6 ทีมสุดท้าย
  จากการประกวดมิวสิควิดีโอประกอบเพลง “เธอ”
 • 1นักศึกษา มรน.คว้ารางวัลเพลงพื้นบ้าน
  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรน. ส่งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมและประกวดเพลงพื้นบ้านได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
 • 1ทัพนักกีฬา มรน. ครอง 7 เหรียญ “สุรนารีเกมส์” เป็นลำดับที่ 31 จาก 83 สถาบัน
 • 1นศ.พลศึกษา เจ๋ง ! ได้รับเลือกเก็บตัวฝึกซ้อมเพื่อร่วมคัดเลือกเป็น นักกีฬาฟุตวอลเลย์ทีมชาติ
 • 1ทีมนักวิจัย มรน. คว้า 2 รางวัลใหญ่ในเวทีนานาชาติ
  Seoul International Invention Fair 2016 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลีใต้
 • 1นศ.นิเทศศาสตร์ มรน. กวาด 6 รางวัล ประกวดหนังสั้นโตโยต้า
 • 1นักศึกษา รปศ. มรน. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 แข่งดวลวาทะด้านรัฐประศาสนศาสตร์
N - Network and Communication การสร้างเครือข่ายการทำงานและการสื่อสารหลายรูปแบบ
P - Professional การทำงานแบบมืออาชีพ
R - Responsibility การทำงานด้วยความรับผิดชอบ
U - Unity การประสานสามัคคี