• 1นศ.ออกแบบดิจิตอลอาร์ต มรน. รับรางวัลชมเชย ผลงานประกวด ฉลองครบรอบ 5 ปี “PTT COMIC CONTEST”
 • 1นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คว้า 2 รางวัล การแข่งขันคอมพิวเตอร์ระดับประเทศ
 • 1วงดนตรีลูกทุ่ง มรน. สุดเจ๋งคว้าอันดับ 3 ในการประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง โครงการ ดาวรุ่งลูกนเรศวร ครั้งที่ 7
 • 1นักศึกษานิติศาสตร์ รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 2 ตอบปัญหากฎหมาย รอบคัดเลือกระดับภูมิภาค
 • 1Center of Excellence in Glass Technology and Materials Science (CEGM) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  คว้ารางวัล Best innovation award และ รางวัลเกียรติยศเหรียญ silver medal
 • 1นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทั่วไป ได้รับรางวัลชมเชยแผนธุรกิจระดับประเทศ
 • 1นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบดิจิทัลอาร์ต ชนะเลิศ ภาพยนตร์สั้น เสริมสร้างค่านิยมหลัก 12 ประการ
 • 1นายพงศกร ปิ่นแสง นศ.สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม รับรางวัลชนะเลิศ
  โครงการแข่งขันผสมเครื่องดื่ม ในรายการ Silpakorn Mixologist 2015 เมื่อวันที่ 15 มี.ค. 58 ณ ศูนย์การค้าหัวหินมาร์เก็ต จ.ประจวบฯ
 • 1ขอแสดงความยินดีกับรศ.พงษ์นาถ นาถวรานันท์ ได้รับรองศาสตราจารย์
 • 1นักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้รับรางวัลวิจัย "ระดับดีมาก" 3 รางวัล
N - Network and Communication การสร้างเครือข่ายการทำงานและการสื่อสารหลายรูปแบบ
P - Professional การทำงานแบบมืออาชีพ
R - Responsibility การทำงานด้วยความรับผิดชอบ
U - Unity การประสานสามัคคี