ข้อความจาก Webmaster

ขณะนี้เมนู เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยอยู่ใน
ระหว่างการปรับปรุงข้อมูล
ขออภัยในความไม่สะดวก


 

ประวัติกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท ชุนดี

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

วัน เดือน ปีเกิด          ๑๕   กรกฎาคม   ๒๔๘๖

ประวัติการศึกษา

          การศึกษาบัณฑิต (คณิตศาสตร์)                  ๒๕๑๐       มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร

          นิติศาสตรบัณฑิต                                       ๒๕๒๖       มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

          Master of Science                                    ๒๕๑๙       Bemidji State University, USA

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน

           - กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในอดีต

           - ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการศึกษา สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ (พ.ศ. ๒๕๔๒ - ๒๕๔๖)

           - อธิการบดีสถาบันราชภัฏกาญจนบุรี (พ.ศ. ๒๕๓๘ - ๒๕๔๒)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ

           มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก                    ๕  ธันวาคม  ๒๕๕๗

           มหาวชิรมงกุฎ                                  ๕  ธันวาคม  ๒๕๕๒