ข่าวเด่น
img

นศ. คณะวิทยาการจัดการ คว้า 2 รางวัล ประกวดแผนธุรกิจนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ SME 4.0

รายละเอียด
img

การประชุมวิชาการนานาชาติเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9

รายละเอียด
img

มรน. จัด OPEN HOUSE ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562

รายละเอียด
img

มรน. จัดพิธีกางธงฉัพพรรณรังสี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชทานนาม ราชภัฏ

รายละเอียด

วิดีโอ

สายตรงอธิการบดี

img
img