News
img

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 2/2566 และการประชุมผ่านระบบออนไลน์

Details
img

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม สร้างชื่อคว้าชัย กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 กวาด 2 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง

Details
img

มรน. จัดประชุมข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

Details
img

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏสัญจร ครั้งที่ 1/2566

Details
img

ม.ราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยเพื่อความสุขจัดกิจกรรมวางแผนการเงินเพื่อสร้างสุขวัยเกษียณ

Details
img

มรน. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2566

Details
img

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจำปี พ.ศ. 2566 – 2570 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566)

Details
img

มรน. ต้อนรับธนาคารออมสิน

Details

Video

img

Message from the President

img