News
img

มรน. จัดพิธีไหว้ครู “เฟื่องฟ้าบูชาครู” ของนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565

Details
img

อธิการบดี มรน. เข้ารับรางวัลและร่วมประชุมโครงการถอดบทเรียนการบริหารจัดการ สถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขในการรับมือโรค COVID-19 จังหวัดนครปฐม

Details
img

มรน. จัดงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565

Details
img

มรน.จัดประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 11/2565 และการประชุมผ่านระบบออนไลน์

Details
img

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจำปีการศึกษา 2560-2562

Details
img

ม.ราชภัฏนครปฐม จัดพิธีซ้อมใหญ่ เตรียมเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 1 กันยายน 2565

Details
img

มรน. จัดฝึกซ้อมย่อย ให้กับบัณฑิต กลุ่ม 2 เตรียมความพร้อมเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 – 2562

Details
img

มรน. จัดฝึกซ้อมย่อย ให้กับบัณฑิตกลุ่ม 1 เตรียมความพร้อมเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 – 2562

Details

Video

img

Message from the President

img