News
img

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดนครปฐม ร่วมกับ มรน.จัดกิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติช่วยเหลือ

Details
img

การนำเสนอวิสัยทัศน์ของผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและมีคุณลักษณะของผู้สมควรดำรงตำแหน่ง

Details
img

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2564

Details
img

มรน. ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2564

Details
img

มรน. จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2564

Details
img

มรน. ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2564

Details
img

มรน. สอบคัดเลือกนักศึกษา รอบที่ 2 แบบออนไลน์

Details
img

มรน. และ ร.ร.บรรหารแจ่มใสวิทยา 7 MOU จัดตั้งศูนย์รับสมัครนักศึกษา

Details

Video

img

Message from the President

img