News
img

ม.ราชภัฏนครปฐม ร่วมกับ รพ.นครปฐม ฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 แก่พี่น้องชาวนครปฐม ครั้งที่ 40

Details
img

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 15/2564 และการประชุมผ่านระบบออนไลน์

Details
img

ม.ราชภัฏนครปฐม ร่วมกับ รพ.นครปฐม ฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 แก่พี่น้องชาวนครปฐม ครั้งที่ 39

Details
img

มรน. จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ

Details
img

ม.ราชภัฏนครปฐม จัดกิจกรรมนวมินทรมหาราชานุสรณ์ “ราชภัฏนครปฐมร่วมใจรำลึก 5 ปี แห่งการเสด็จสู่สวรรคาลัย” ระหว่างวันที่ 12 – 13 ตุลาคม 2564

Details
img

ม.ราชภัฏนครปฐม ร่วมกับ รพ.นครปฐม ฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 แก่พี่น้องชาวนครปฐม ครั้งที่ 38

Details
img

ม.ราชภัฏนครปฐม ร่วมกับ รพ.นครปฐม ฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 แก่พี่น้องชาวนครปฐม ครั้งที่ 37

Details
img

มรน. จัดโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานเบิก-จ่ายและจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน

Details

Video

img

Message from the President

img