ค่านิยมหลัก 
N - Network and Communication การสร้างเครือข่ายการทำงานและการสื่อสารหลายรูปแบบ
P - Professional การทำงานแบบมืออาชีพ 
R - Responsibilityการทำงานด้วยความรับผิดชอบ 
U - Unity การประสานสามัคคี
ข่าวทั่วไป

     

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เว็บไซต์ที่น่าสนใจ    
 - หน่วยประชาสัมพันธ์
 - สมัครอบรมใบขับขี่
 - โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
 - เว็บไซต์มหาวิทยาลัยไทย
- สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
- สมาคมเครือข่ายไทยเพื่อการศึกษาวิจัย
 
- ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
- เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏ