ข่าวล่าสุด
img

มรน. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ และลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ

รายละเอียด
img

ผู้บริหาร มรน. มอบนโยบายบุคลากรที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น

รายละเอียด
img

มรน. จัดเลือกตั้งกรรมการบริหารกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย และกองทุนบุคลากร ในรูปแบบออนไลน์

รายละเอียด
img

มรน. จัดอบรมต่อสัญญาจ้างระยะที่ 5

รายละเอียด

วิดีโอ

img

สายตรงอธิการบดี

img