ข่าวล่าสุด
img

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดนครปฐม ร่วมกับ มรน.จัดกิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติช่วยเหลือ

รายละเอียด
img

การนำเสนอวิสัยทัศน์ของผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและมีคุณลักษณะของผู้สมควรดำรงตำแหน่ง

รายละเอียด
img

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2564

รายละเอียด
img

มรน. ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2564

รายละเอียด

วิดีโอ

img

สายตรงอธิการบดี

img